Nowy regulamin studiów!

WAŻNE! Przypominamy, iż 1 października 2017 roku wchodzi w życie nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim, który zmienia m.in. terminy oraz zasady dyplomowania. Nie przewiduje on także możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Prosimy studentów o zapoznanie się z nim. Jest on dostępny pod adresem: http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-studiow-2017. Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie: https://student.us.edu.pl/nowy-regulamin-studiow.

W związku z powyższym seminarzyści, którzy nie oddali jeszcze swoich prac licencjackich, proszeni są o pilny kontakt z promotorami. Przypominamy także, iż najbliższy dyżur dr hab. Mirona Lakomego i dr Katarzyny Czornik odbędzie się 26 września.

Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017!

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to także bogata oferta zajęć dodatkowych i wydarzeń dla studentów. W roku akademickim 2016/2017: 

☛ 15 listopada 2016 roku studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego wzięli udział w wykładzie „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”, przeprowadzonym przez gen. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=475

☛ w listopadzie i grudniu 2016 roku odbyły się warsztaty „Rekrutacja do Policji” (II i III edycja), których celem było zapoznanie studentów z przebiegiem procesu rekrutacyjnego do Policji. warsztaty prowadził dr Szymon Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=479

☛ 24 listopada 2016 roku studenci odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, poznając m.in. zasady działania punktu kontroli bezpieczeństwa

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=491

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe – studia II stopnia!

1 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 rozpoczęła się rekrutacja na studia prowadzone na Uniwersytecie Śląskim. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, przygotowaną dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe!

Informacje nt. studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe I stopnia:

W roku akademickim 2017/2018 proponujemy Państwu również nowość – studia II stopnia:

Zapraszamy również do zapoznania się z planami studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe:

  • Plan studiów stacjonarnych II stopnia (od roku akademickiego 2017/2018) można pobrać tutaj.
  • Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (od roku akademickiego 2017/2018) można pobrać tutaj.