Polityka obronna i bezpieczeństwa państwa małego

Czas zdalnej edukacji to okres pełen wyzwań, ale i szans. Dzięki niemu studenci I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe mogli gościć na zajęciach konwersatoryjnych o tematyce „Polityka obronna i bezpieczeństwa państwa małego” mieszkańców Nowej Zelandii.

Studenci mieli okazję porozmawiać na tematy najbardziej ich interesujące, dotyczące obronności, polityki bezpieczeństwa czy systemu szkolnictwa tego małego państwa. Spotkanie dowiodło, że pomimo dzielących nas tysięcy kilometrów zainteresowanie przedmiotem determinuje studentów do poszerzania wiedzy w jak najbardziej kreatywny sposób. To ciekawe doświadczenie pozostanie jedną z wizytówek naszego zdalnego nauczania.

Szkolenie antyterrorystyczne dla studentów

8 stycznia 2020 roku (godz. 11:30-13:00) w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się szkolenie antyterrorystyczne dla studentów I i III roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Szkolenie przeprowadzą funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z przedstawicielem Agencji Doradztwa QLMS.

Obecność studentów obowiązkowa.