Kariera w mundurze?

Poradnictwu zawodowemu poświęcono kolejną wizytę w areszcie studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Studenci I roku Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Instytutu Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mieli okazję po raz kolejny spotkać się z praktykami – pełniącymi na co dzień służbę za więziennymi murami. Podczas spotkania rozmawiali z Kierownikiem Działu Penitencjarnego, St. Inspektorem ds. Kadr oraz psychologiem Działu Penitencjarnego.

Młodzi ludzie mieli okazje wysłuchać prelekcji poświęconej względom formalnym i warunkom niezbędnym do ubiegania się o wstąpienie w szeregi naszej formacji.

Możliwość konfrontowania posiadanej wiedzy i wyobrażeń ze stanem faktycznym sprzyja podejmowaniu świadomych decyzji i  pomaga młodym ludziom w odpowiednim wyborze przyszłej drogi zawodowej.

Tekst: Izabela Chechelska

Źródło: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/praca%20w%20areszcie

Dyżury mjr. Rafała Segeta

Dyżury mjr. Rafała Segeta w maju i czerwcu:

  • 29.05.2018 r. (wtorek) godz. 17.30 – 18.00
  • 05.06.2018 r. (wtorek) godz. 17.30 – 18.00
  • 18.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.30 – 18.00
  • 25.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.30 – 18.00

Sala: 237 lub 238 lub 239.

V Forum „Europa wobec wyzwań w XXI wieku”

24 maja 2018 r. studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia będą uczestniczyli w V Forum pt. „Europa wobec wyzwań w XXI wieku”, której Organizatorami są Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Biblioteka Galeria Książki oraz Miasto Oświęcim. Wśród znakomitego grona prelegentów należy wymienić m.in. prof. dr hab. Andrzeja Zolla oraz prof. nadzw. dr hab. Monikę Płatek.

Ponadto studenci będą partycypowali w seminarium „Jak odróżnić wiarygodną informację od fake newsa? Czy jest to możliwe?”, jak i wezmą aktywny udział w dyskusji dotyczącej znaczenia prawdy. Opiekę nad wyjazdem sprawują mgr Agnieszka Miarka z Zakładu Stosunków Międzynarodowych oraz mgr Monika Cukier-Syguła.

Wizyta w Izbie Pamięci

15 maja 2018 r. studenci II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, w ramach przedmiotu Podstawy kryminologii, będą uczestniczyć w zajęciach w Izbie Pamięci prowadzonej przez „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach” mieszczącej się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Stowarzyszenie to obecnie zrzesza rodziny policjantów II Rzeczypospolitej, głównie poległych w trakcie Zbrodni Katyńskiej. Stowarzyszenie działa na rzecz upamiętnienia historii policji II Rzeczypospolitej Polskiej, udziału jej funkcjonariuszy w II wojnie światowej oraz martyrologii ofiar sowieckich komunistów oraz nazistów. Izba Pamięci jest z kolei filią Muzeum Katyńskiego i posiada liczne eksponaty dotyczące przedwojennej Policji, w tym między innymi przedmioty wydobyte w trakcie ekshumacji w Miednoje.

Podczas wizyty w KWP będą partycypować również w zajęciach dotyczących systemów informatycznych umożliwiających przeprowadzanie badań kryminologicznych.