Publikacja: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku

Pod koniec grudnia 2014 roku opublikowano pracę zbiorową pt. Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, przygotowaną pod redakcją dr Katarzyny Czornik oraz dra Mirona Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ.

Praca stanowiła zwieńczenie projektu naukowego, sfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Wzięli w nim udział pracownicy m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uczelni Łazarskiego. Praca jest dostępna online pod adresem: http://rodm-katowice.pl/doc/RODM-publikacja2014.pdf. Zapraszamy do lektury.

Zawarcie umowy między Uniwersytetem Śląskim a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach

Z przyjemnością informujemy, iż 9 grudnia 2014 r. Uniwersytet Śląski podpisał porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach.

Umowa, która przewiduje m.in. organizację praktyk i staży dla studentów, realizację programów kształcenia oraz prowadzenie działalności badawczej, będzie realizowana ze strony UŚ przez Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji.

Dyżury prowadzących w zimowej sesji egzaminacyjnej 2014/2015

DR MIRON LAKOMY

30.01.2015 (piątek) godz. 10.00.-11.00.

1.02.2015 (niedziela) godz. 9.30.-10.00.

2.02.2015 (poniedziałek) 14.00.-15.00.

DR KATARZYNA CZORNIK

29.01.2015 (czwartek) godz. 8.00.-9.00.

5.02.2015 (czwartek) godz. 8.00.-9.00.

MGR TOMASZ OKRASKA

29.01.2015 (czwartek) godz. 11.00.-13.00.

5.02.2015 (czwartek) godz. 11.00.-13.00.

MGR JUSTYNA ŁAPAJ

28.01.2015 (środa) godz. 12.00.-14.00.

4.02.2015 (środa) godz. 12.00.-14.00.

Wykład gościnny dra Michała Lubiny

Zapraszamy do udziału w wykładzie gościnnym dra Michała Lubiny nt. „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014”. Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2015 r., o godzinie 11:00 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Więcej informacji na temat spotkania jest dostępne na stronie internetowej INPiDz.

Nowa publikacja Zakładu Stosunków Międzynarodowych UŚ

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie ukazała się nowa praca zbiorowa, przygotowana pod redakcją mgra Tomasza Okraski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ, pt. „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych”. W książce zawarto szereg analiz dotyczących ewolucji konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku. Artykuły przygotowali pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego (dr hab. Jacek Surzyn, dr Katarzyna Czornik, mgr Tomasz Okraska) oraz absolwenci Politologii I stopnia (Kamila Gal, Agnieszka Miarka). Recenzję wydawniczą pracy przygotował natomiast płk dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT.

Zapraszamy do lektury.