dr Miron Lakomy prelegentem CYBERSEC

Dr Miron Lakomy reprezentował jako prelegent Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ w prestiżowej, największej w Europie konferencji poświęconej problematyce cyberbezpieczeństwa: CYBERSEC (Kraków, Instytut Kościuszki, 28.09-29.09.2015).

Wzięło w niej udział ok. 120 ekspertów oraz 400 uczestników z całego świata, w tym m.in.: Sorin Ducaru, zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa, Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, ambasadorowie Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy, przedstawiciele korporacji branży IT, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, mediów oraz środowiska akademickiego. Głównym celem konferencji było wypracowanie skutecznych rozwiązań i rekomendacji dla polityki cyberbezpieczeństwa Polski, Europy oraz państw obszaru transatlantyckiego.

Nowa publikacja pracownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia autorstwa dr. Mirona Lakomy pod tytułem: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw.

Praca stanowi analizę rywalizacji i współpracy państw w nowej domenie jaką jest środowisko teleinformatyczne z perspektywy elementów teorii polityki zagranicznej. W książce przedstawiono znaczenie rewolucji teleinformatycznej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz typologię cyberzagrożeń. Ponadto, dokonano analizy wybranych przypadków rywalizacji państw online,  na przykładzie m.in. stosunków estońsko-rosyjskich, litewsko-rosyjskich, gruzińsko-rosyjskich, izraelsko-irańskich oraz chińsko-amerykańskich. Wreszcie, scharakteryzowano także mniej lub bardziej udane próby międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy do lektury.