Przeniesienie debaty pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”

Informujemy, iż debata pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”, która miała się odbyć 7 maja 2015 r. o godz. 12:00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego ze względów organizacyjnych została przeniesiona na dzień 28 maja 2015 r. (godzina 12:00). Miejsce oraz program debaty nie uległy zmianie.

W związku z tym, starostów grup kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe prosimy jutro (wtorek 05.05.2015) o kontakt z dr Katarzyną Czornik.

Szkolenie: pierwsza pomoc przedmedyczna

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu, pracując w parach, będą mieli okazję odbyć ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Podczas zajęć wykorzystane zostaną fantomy dorosłego oraz dziecka, a także profesjonalnie wyposażona apteczka. Kursanci będą mieli również dostęp do środków opatrunkowych, kołnierzy ortopedycznych, urządzeń do resuscytacji. Po zakończeniu kursu otrzymają materiały edukacyjne w wersji papierowej oraz stosowne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Wizyta studentów BNiM w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w mijającym tygodniu odwiedzili Areszt Śledczy w Mysłowicach. W trakcie kilkugodzinnej wizyty mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania Aresztu Śledczego, a szerzej Służby Więziennej, oraz spotkać się z praktykami, w tym m.in. z Kierownikiem Działu Ochrony i Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”

7 maja 2015 r. o godz. 12:00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Aula im. Kazimierza Lepszego) odbędzie się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”, w której wezmą udział m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, eksperci Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego.