10-lecie działalności Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

Dr Katarzyna Czornik oraz dr Miron Lakomy w dniu 19.11.2014 r. reprezentowali Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego na seminarium naukowym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, zorganizowanym z okazji 10-lecia działalności Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP. Tytuł seminarium: „Zagrożenia CBRN jako wyznacznik procesu szkolenia specjalistów wojsk chemicznych oraz organów zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych”.

Więcej informacji na temat uroczystości znajduje się na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.

Spotkanie z gen. Romanem Polko

Wczoraj (06.11.2014) w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbył się wykład otwarty gen. Romana Polko. W trakcie wystąpienia Generał omówił podstawowe uwarunkowania oraz dylematy związane ze zjawiskiem terroryzmu. W spotkaniu wzięli udział studenci wszystkich kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.

Relacja fotograficzna z wykładu jest dostępna na profilu Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ na Facebooku.