Anti-Money Laundering Workshop

7 czerwca 2018 roku (w godz. 12:45-15:50) studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe będą uczestniczyć w warsztatach „Anti-Money Laundering Workshop”, które przeprowadzi kom. Radosław Zbroński z Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Wydarzenie będzie składać się z trzech części: wprowadzenia teoretycznego, analizy spraw oraz warsztatu praktycznego. Uczestnicy zapoznają się m.in. z definicjami prania brudnych pieniędzy, fazami ich prania, przepisami prawnymi, które przeciwdziałają praniu brudnych pieniędzy, organami i organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zwalczaniem przestępstw tego rodzaju, podejrzanymi przelewami czy modelami i technikami wykorzystywanymi w procesie prania brudnych pieniędzy. Przeanalizują również wybrane sprawny zrealizowane na terytorium UE. W ramach części praktycznej nabędą umiejętność znajdowania i rozpoznawania znamion prania brudnych pieniędzy, poznają elementy śledztwa finansowego, które wykorzystywane są w tym procesie oraz przeprowadzą analizę kryminalną (analizę przepływów finansowych).

Po szkoleniu studenci będą potrafili rozpoznać przestępstwo związane z praniem brudnych pieniędzy oraz będą znali przykładowe techniki używane przez przestępców w tym procesie na podstawie spraw zrealizowanych przez organy ścigania w UE.

Warsztaty są skierowane do studentów studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 20 osób. Starości wszystkich lat proszeni są o kontakt w tej sprawie z dr Katarzyną Czornik.

Wydarzenie odbędzie się w sali 240.

Wizyta w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

21 maja 2018 roku studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego udadzą się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Wizyta odbędzie się w ramach zajęć z zarządzania kryzysowego, które prowadzi nadkom. Damian Rok.

Warsztaty: Ochrona praw człowieka w działaniach Policji

29 maja 2018 roku w godz. 12:45-14:15 odbędą się warsztaty „Ochrona praw człowieka w działaniach Policji”. Warsztaty przeprowadzi mł. insp. Krzysztof Kazek, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka. Wydarzenie skierowane jest do studentów studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Wydarzenie odbędzie się w sali 212.

Ponownie z wizytą w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego w kwietniu 2018 roku po raz kolejny odwiedzili Areszt  Śledczy w Mysłowicach.

Mysłowicki areszt od lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Przedmiotem współpracy jest zaznajomienie studentów z realiami odbywania kary pozbawienia wolności, specyfiką pełnienia służby, metodami oddziaływań resocjalizacyjnych oraz rolą Służby Więziennej w strukturze bezpieczeństwa Państwa.

Dzięki cyklicznym wizytom w areszcie studenci wzbogacają swoją wiedzę teoretyczną o obszary praktyki pracy penitencjarnej.

Fotorelacja: http://www.sw.gov.pl/galeria/studenci%20Uniwersytetu%20%C5%9Al%C4%85skiego%20w%20areszcie