Spotkanie społeczności kierunku BNiM

Spotkania społeczności kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe odbędą się w dniach:

  • 30.05.2017 (wtorek) na Auli im Kazimierza Popiołka o godz. 14.20 przed wykładem z przedmiotu Bezpieczeństwo Społeczne.
  • 1.06.2017 (czwartek) na Auli im Kazimierza Popiołka o godz. 15.20 po wykładzie z przedmiotu Podstawy Prawa Karnego. 

Obecność przedstawicieli każdego roku studiów BNiM podczas przynajmniej jednego ze spotkań obowiązkowa.

„Syria po drugiej stronie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z twórcami reportażu „Syria po drugiej stronie” Natalią Rasiewicz i Michałem Zielińskim, które odbędzie się 22 maja 2017 roku o godz. 12.45 w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bezpieczeństwo w I i II dekadzie XXI wieku – fotorelacja

10 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz Komendę Główną Policji w Warszawie.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=990017614465928

Wizyta w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

W końcu kwietnia studenci I roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego gościli na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach. 

W trakcie wizyty mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką jednostki, warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz metodami oddziaływań wychowawczych. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz umożliwiły studentom  zweryfikowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Pozwoliły też na zaprezentowanie Służby Więziennej jako nowoczesnej formacji stanowiącej ważny element bezpieczeństwa państwa.

Źródło: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/studenci