Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Komenda Główna Policji zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”. Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2017 roku w godz. 10:00-17:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Aula im. K. Popiołka).

W trakcie konferencji poruszone zostaną takie kwestie, jak: tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego oraz ich implikacje dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; oblicza terroryzmu w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku; zagrożenia związane z kryzysem migracyjno-uchodźczym oraz przestępczością zorganizowaną; zarządzanie informacją w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. Clemens Maria Wechner (Szef Dyrektoriatu ds. Europy Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie) oraz Justin Kolenbrander (Szef Biura FBI – Legal Attache Ambasady Stanów Zjednoczonych).

Udział w konferencji jest obowiązkowy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Program konferencji

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku – trzecia edycja

Z czym wiązały się wydarzenia na ukraińskim Majdanie, noszące nazwę Euromajdanu? Kiedy rozpoczęła się wojna wokół Kosowa? Czego dotyczyła rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244? Jak inaczej nazywana jest wojna w Wietnamie? Z takimi m.in. pytaniami zmierzyć musieli się uczestnicy trzeciej edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”.

21 marca 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się już trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 130 uczestników, reprezentujących ponad 40 placówek.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Maksymalnym czasem wypełnienia arkusza było 60 minut. Decydowała poprawność merytoryczna prac konkursowych. Z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie:

  • I miejsce – Mateusz Bielawski z Zespołu Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdroju, pod opieką p. Tomasza Lacha
  • II miejsce – Maciej Siwiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, pod opieką p. Joanny Mozer-Pietyry
  • III miejsce – Marcin Nastała z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, pod opieką p. Hanny Kobielskiej-Goryczki

Nagrodą główną dla zwycięzcy był indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przyznany bez postępowania rekrutacyjnego. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie wpisało się w działalność promocyjną Instytutu oraz Wydziału, zachęcając licealistów do podjęcia studiów na prowadzonych w nich kierunkach, w szczególności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Wyniki Konkursu

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=956800901120933

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku

Już we wtorek, 21 marca, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział w trzeciej edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”. Konkurs odbędzie się w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; I piętro).

Poniżej szczegółowy harmonogram wydarzenia:

10:45-11:30 – Rejestracja uczestników

11:30-11:35 – Powitanie uczestników, przedstawienie zasad Konkursu

11:35-12:35 – Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku – test

12:35 – 13:30 – Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego w drugiej dekadzie XXI wieku – wykład mgr Justyny Łapaj, Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ

13:30-14:00 – Ogłoszenie wyników/dogrywka. Uroczyste wręczenie nagród

Test składać się będzie z 50 pytań zamkniętych. Maksymalny czas na jego wypełnienie to 60 minut. Podczas oceny prac Organizatorzy wezmą pod uwagę poprawność merytoryczną. W przypadku równorzędnych wyników przeprowadzona zostanie dogrywka dla najlepszych Uczestników (od 3 do 10 pytań otwartych, osoby biorące udział w dogrywce będą odpowiadać na pytania w formie ustnej).

Nagrodą główną jest indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe.