Bliski Wschód po wydarzeniach Arabskiej Wiosny

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

W dniu 7.12.2017 r. studenci I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe uczestniczyli w warsztatach pt. „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych”, które przeprowadził kom. Marek Jagodziński (emerytowany Naczelnik Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji). Studenci dowiedzieli się m.in. jak reagować w nagłych, zaskakujących sytuacjach; w jaki sposób zachowywać się, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym podczas ataku terrorystycznego; co robić, gdy staniemy się zakładnikami oraz jak poradzić sobie w sytuacji paniki. Podczas szkolenia zostały poruszone zagadnienia takie jak: technika manipulacji, psychologia tłumu czy efekt aplauzu.

Za przeprowadzenie warsztatów studenci i koordynatorzy kierunku kierują serdeczne podziękowania Panu kom. Markowi Jagodzińskiemu.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=1117491571718531

Wizyta w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach

28 listopada 2017 r. studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego przebywali z wizytą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach. Zajęcia w terenie realizowane były w ramach przedmiotu „Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa”. Studenci mieli okazję poszerzyć zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną o wymiar praktyczny. Program obejmował zapoznanie studentów kierunku BNiM z zadaniami Straży Granicznej, takimi jak: praca z materiałami niebezpiecznymi, praca przewodnika i psa służbowego, kontrola dokumentów oraz bagażu. Dopełnienie stanowił wykład o historii lotniska w Pyrzowicach.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Straży Granicznej, współpracującym z koordynatorami kierunku BNiM, za zorganizowanie wizyty w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach.

Anna Słania

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=1133897236744631

Warsztaty „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych”

7 grudnia 2017 r. odbędą się warsztaty „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych” dla wybranej grupy studentów I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Warsztaty poprowadzi kom. Marek Jagodziński, emerytowany Naczelnik Wydziału w Bielsku Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

I grupa warsztatowa – 12.45.-14.15, sala 240.
II grupa warsztatowa – 14.20. – 15.50.

Wizyta w Szkole Policji w Katowicach

W dniu 22 listopada 2017 roku studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe złożyli wizytę w Szkole Policji w Katowicach – miejscu, w którym szkoleni są kandydaci do służby w szeregach Policji w ramach kursów zawodowych podstawowych, zaś w ramach kursów specjalistycznych swoje umiejętności doskonalą czynni funkcjonariusze. W Szkole Policji w Katowicach prowadzone są również postępowania kwalifikacyjne dla osób chcących wykonywać zawód Policjanta.