Patronat MON

Z przyjemnością informujemy, iż konferencja „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – problemy i wyzwania”, organizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, która odbędzie się dnia 11 grudnia 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, została objęta honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP, pana Roberta Kupieckiego.

10-lecie działalności Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

Dr Katarzyna Czornik oraz dr Miron Lakomy w dniu 19.11.2014 r. reprezentowali Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego na seminarium naukowym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, zorganizowanym z okazji 10-lecia działalności Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP. Tytuł seminarium: „Zagrożenia CBRN jako wyznacznik procesu szkolenia specjalistów wojsk chemicznych oraz organów zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych”.

Więcej informacji na temat uroczystości znajduje się na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.