Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 r.

Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku!

Już 16 kwietnia 2015 roku o godz. 11:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku”. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Warsztaty „Rekrutacja do policji”

Informujemy, iż w dniach 21.03.2015 oraz 28.03.2015 w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ odbędą się warsztaty pt. „Rekrutacja do policji”, przeznaczone dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (st. stacjonarne i niestacjonarne). Zgłoszeni do udziału studenci zostali podzieleni na cztery grupy. Skład osobowy każdej z grup, wraz z harmonogramem zajęć został przesłany na adresy e-mail całego roku. Warsztaty przeprowadzi Pan mgr Szymon Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.