2. edycja Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 r.

Zakład Stosunków Międzynarodowych UŚ w dniu 17 marca 2016 r. organizuje na Wydziale Nauk Społecznych UŚ drugą edycję ogólnopolskiego „Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 r.”.

Jest on skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Konkurs będzie poświęcony problematyce konfliktów zbrojnych obejmujących m.in. wojnę koreańską, wojny arabsko-żydowskie, wojny rosyjsko-czeczeńskie, konflikty bałkańskie, wojny w Iraku, Syrii, Mali.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.

Porozumienie ze Szkołą Policji w Katowicach

Miło nam poinformować, iż w grudniu 2015 roku Uniwersytet Śląski podpisał porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej ze Szkołą Policji w Katowicach. Zostało ono zawarte w celu rozwijania współpracy między stronami w obszarach dydaktyki, prowadzenia badań naukowych, a także aktywności społecznej i kulturowej w środowisku lokalnym i regionalnym.

Realizatorami porozumienia ze strony Uniwersytetu Śląskiego są: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Publikacja: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach ukazała się praca zbiorowa Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski pod redakcją naukową prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka, dr Katarzyny Czornik oraz dr. Mirona Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz. Obok redaktorów tomu, swoje artykuły zamieścili w nim m.in. pracownicy INPiDz: dr Damian Guzek i dr Patrycja Szostok z Zakładu Dziennikarstwa, dr Dagmara Głuszek-Szafraniec z Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych, dr Małgorzata Kubicka, mgr Agnieszka Miarka, mgr Tomasz Okraska i mgr Monika Szynol z Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Z publikacją można się zapoznać pod tym adresem.

Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działający w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego, która odbędzie się 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Program konferencji dostępny jest tutaj.