Inauguracja roku akademickiego 2014/15

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 6 października 2014 r. o godzinie 10:00.

Więcej informacji pod tym adresem.

Po inauguracji przewidziano spotkanie organizacyjne władz Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Obecność obowiązkowa.

Współpraca z AZS

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa nawiązał współpracę z Akademickim Związkiem Sportowym w Uniwersytecie Śląskim. W jej ramach AZS Klub Uczelniany UŚ zaoferuje studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe możliwość partycypacji w odpłatnych zajęciach sportowych w swoich sekcjach.

Założenia kierunku BNiM

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.