EUROPOL – organizacja i strategia działania

25 kwietnia 2017 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe wzięli udział w spotkaniu z Panem podinsp. Danielem Dudkiem – wieloletnim pracownikiem EUROPOL-u, obecnie funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji w Warszawie, który wygłosił wykład pt. „EUROPOL – organizacja i strategia działania”.

Podczas wykładu słuchacze zapoznali się z zakresem działań i kompetencji, umocowaniem prawnym oraz praktycznymi przejawami funkcjonowania organizacji, która od 1999 roku skutecznie pomaga krajom Unii Europejskiej w zwalczaniu zjawiska przestępczości międzynarodowej i terroryzmu. W drugiej części spotkania Pan podinsp. Daniel Dudek odpowiedział na liczne pytania studentów, wyjaśniając między innymi problematyczne kwestie rozszerzenia kompetencji EUROPOLu, czy też działalności EUROPOL-u w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji w Warszawie w dniu 10 maja 2017 roku organizują ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem: Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy. Obrady przewidziane są w godzinach 10:00-17:30 w Auli im. K. Popiołka.

Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – wizyta w firmie WORKS 11

7 kwietnia 2017 r. grupa studentów III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego uczestniczących w wykładzie monograficznym. „Charakterystyka współczesnego pola walki” dzięki uprzejmości prowadzącego Pana Grzegorza Wydrowskiego (byłego żołnierza GROM) oraz firmy WORKS 11 miała okazję zwiedzić siedzibę firmy oraz zapoznać się ze specyfiką jej działalności, polegającej na obrocie wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Podczas spotkania studenci zobaczyli nowoczesną strzelnicę krytą oraz wysłuchali prelekcji na temat budowy i zasad funkcjonowania tego typu obiektów, zapoznali się również z podstawami zasad obchodzenia się z bronią palną. Następnie przedstawiciel firmy zaprezentował imponująca kolekcję sprzętu wojskowego, wśród której nie brakowało egzemplarzy zabytkowych. Całość wizyty została dodatkowo uatrakcyjniona licznymi anegdotami oraz przykładami realnych sytuacji przytaczanymi przez byłych wojskowych specjalistów.

Za gościnę i organizację zwiedzania składamy serdeczne podziękowania dla:

Pana Grzegorza Wydrowskiego – prezesa fundacji Sprzymierzeni z GROM

Firmie WORKS 11 z Katowic

Notatka: Bartosz Rogacz

Szkolenie z zakresu obsługi dronów

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Społecznych UŚ organizują szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów), przygotowujące do egzaminu organizowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji, niezbędnego m.in. do komercyjnego wykorzystania dronów.

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników, a także do osób niezwiązanych z Uniwersytetem Śląskim. Kurs poprowadzą certyfikowani instruktorzy, obejmie on 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 10 godzin lotów, w tym lotów na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia VLOS (z zakresu lotów w zasięgu wzroku) możliwe jest odbycie kursu BVLOS (z zakresu lotów poza zasięgiem wzroku), które ułatwia znalezienie pracy w służbach mundurowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o rejestrację za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://student.us.edu.pl/kurs-na-operatora-drona. Rejestracja nie jest niezbędna, ale ze względu na duże zainteresowanie kursem osoby, które prześlą zgłoszenie z użyciem formularza, będą miały pierwszeństwo uczestnictwa.

Więcej informacji: http://www.us.edu.pl/spotkanie-informacyjne-dotyczace-szkolenia-z-zakresu-obslugi-dronow