Współczesny wymiar migracji. Wielokulturowość w XXI wieku – konferencja

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego pragnie serdecznie zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Współczesny wymiar migracji. Wielokulturowość w XXI wieku”, która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sala Rady Wydziału).

Rozpoczęcie konferencji nastąpi o godzinie 9.30. Podczas obrad poruszone zostanie szerokie spektrum zagadnień dotyczących wpływu migracji na bezpieczeństwo państw w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym (płaszczyzna polityczna, ekonomiczna, kulturowa i społeczna). Doktoranci i studenci, reprezentujący różne ośrodki akademickie w całym kraju, podzielą się wynikami swoich badań w tej materii. W ramach konferencji przewiedziono czas na dyskusję, podczas której każdy z uczestników i słuchaczy będzie mógł zadać pytania prelegentom, jak również podzielić się własnymi przemyśleniami na temat szeroko pojętego zjawiska i problemu migracji.

Zapraszamy!

Podsumowanie: IV edycja „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”

Na jakim Wzgórzu Świątynnym znajdują się Kopuła na Skale i meczet Al-Aksa? Czym zasłynął Doku Umarow? Jakiego symbolu używać powinien personel sanitarny, który nie posługuje się znakami czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca? Kiedy powstał Mosad? Jak nazywa się paramilitarna zbrojna grupa islamistów, będąca w latach 2011-2016 odnogą Al-Kaidy w Syrii? Z takimi m.in. pytaniami zmierzyć musieli się uczestnicy czwartej edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”.

5 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 140 uczestników, reprezentujących ponad 40 placówek.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Maksymalnym czasem wypełnienia arkusza było 60 minut. Decydowała poprawność merytoryczna prac konkursowych. Z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie:

I miejsce – Mateusz Bielawski – Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdroju (opiekun: p. Tomasz Lach)

II miejsc – Marcin Nastała – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (opiekun: p. Hanna Kobielska-Goryczka)

III miejsce – Jan Doromoniec – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (opiekun: p. Karol Winiarski)

IV miejsce – Jakub Pączek – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie (opiekun: p. Beata Jendrzejska)

V miejsce – Tomasz Szczepaniak – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (opiekun: p. Adrian Midor)

Nagrodą główną dla zwycięzcy był indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przyznany bez postępowania rekrutacyjnego. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie wpisało się w działalność promocyjną Instytutu oraz Wydziału, zachęcając licealistów do podjęcia studiów na prowadzonych w nich kierunkach, w szczególności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Wyniki IV edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=1203489933118694

Zapowiedź IV edycji „Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”

160 uczniów z ponad 40 szkół ponadgimnazjalnych zmierzy się ze sobą 5 kwietnia 2018 roku w IV edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”. Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem głównym konkursu jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Pozostałe cele przedsięwzięcia to promocja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych; kształcenie umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń dla szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania; kształcenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych do zrozumienia specyfiki oraz zwalczania współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka i jego zbiorowości w różnych sferach oraz regionach i kręgach cywilizacyjnych.

Nagrodą główną (dla zdobywcy I miejsca) jest indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przyznany na rok akademicki 2018/2019 bez postępowania rekrutacyjnego. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

10:45-11:30 – Rejestracja uczestników

11:30-11:35 – Powitanie uczestników, przedstawienie zasad Konkursu

11:35-12:35 – Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku – test

12:35 – 13:30 – Psychologiczne aspekty terroryzmu – wykład mgr Justyny Łapaj, Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ

13:30-14:00 – Ogłoszenie wyników. Uroczyste wręczenie nagród

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; I piętro).

„Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego…” – publikacja

Mamy zaszczyt poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazała się praca zbiorowa „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku”, pod redakcją pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ, dr Katarzyny Czornik oraz mgr Moniki Szynol.

Głównym celem badawczym pracy było zdiagnozowanie najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Istotne było nie tylko zidentyfikowanie obecnych zagrożeń, ale też potencjalnych, którym już dzisiaj można przeciwdziałać. W publikacji znalazła się również pogłębiona analiza problemów związanych z dwoma głównymi zagrożeniami okresu pozimnowojennego: z terroryzmem i nielegalną migracją. W ramach pracy podjęto także próbę sformułowania rekomendacji dla decydentów polityki bezpieczeństwa Polski w zakresie analizowanych spraw.

Więcej informacji: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/16623

„Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty” – publikacja

Miło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazała się praca zbiorowa „Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty”, pod redakcją pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych, dr Katarzyny Czornik, mgr. Tomasza Okraski oraz mgr Moniki Szynol.

Głównym celem badawczym pracy była szeroko pojęta analiza procesów i trendów zachodzących na arenie międzynarodowej na początku XXI wieku (w jego pierwszej i drugiej dekadzie). Celem szczegółowym było również wskazanie nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego państw, a także ich wpływu na charakter relacji międzynarodowych i kształtujący się ład międzynarodowy. Kolejnym priorytetem była aktywizacja ogólnopolskiego studencko-doktoranckiego ruchu naukowego, umożliwiająca młodym badaczom publikację w recenzowanej pracy zbiorowej.

Więcej informacji: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/16613