O ochronie praw człowieka

Prawa człowieka w polskim ustawodawstwie, w tym w Ustawie o Policji, respektowanie ich z perspektywy działań podejmowanych przez funkcjonariuszy, medialny wizerunek interwencji policyjnych i jego wpływ na odbiór społeczny służby – to niektóre z tematów, jakie zostały poruszone przez Pana mł. insp. Krzysztofa Kazka podczas wykładu pt. „Ochrona praw człowieka w kontekście działań Policji”, wygłoszonego dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe 27 kwietnia 2017 r.

W trakcie spotkania z  mł. insp. Krzysztofem Kazkiem odbyła się dyskusja, w której studenci przy okazji odpowiedzi na pytania mogli również usłyszeć kilka interesujących anegdot związanych z codzienną pracą Policjantów.

Za poświęcony czas składamy serdeczne podziękowania Panu mł. insp. Krzysztofowi Kazkowi – pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.

Autor: Bartosz Rogacz

Szkolenie z zarządzania projektami

15 i 16 maja br. spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów UŚ, organizuje dwudniowe szkolenie z zarządzania projektami „AgilePM Foundation”. Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM®, jak również zasady planowania i kontroli projektu, a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzenie. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego AgilePM Foundation w najnowszej wersji.

Dla naszych studentów SPIN-UŚ przygotował szkolenie w promocyjnej cenie.

Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-agilepm-foundation

EUROPOL – organizacja i strategia działania

25 kwietnia 2017 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe wzięli udział w spotkaniu z Panem podinsp. Danielem Dudkiem – wieloletnim pracownikiem EUROPOL-u, obecnie funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji w Warszawie, który wygłosił wykład pt. „EUROPOL – organizacja i strategia działania”.

Podczas wykładu słuchacze zapoznali się z zakresem działań i kompetencji, umocowaniem prawnym oraz praktycznymi przejawami funkcjonowania organizacji, która od 1999 roku skutecznie pomaga krajom Unii Europejskiej w zwalczaniu zjawiska przestępczości międzynarodowej i terroryzmu. W drugiej części spotkania Pan podinsp. Daniel Dudek odpowiedział na liczne pytania studentów, wyjaśniając między innymi problematyczne kwestie rozszerzenia kompetencji EUROPOLu, czy też działalności EUROPOL-u w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.