Podsumowanie roku akademickiego 2019/2020

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to nie tylko interesujący program zajęć, ale także bogata oferta dodatkowych wydarzeń dla studentów. W roku akademickim 2019/2020:

☛  14 listopada 2019 roku (czwartek), w godz. 11:30-13:00 w Auli K. Popiołka nasi studenci uczestniczyli w wykładzie płk. Tomasza Białasa, dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zatytułowanym: „Obrona lokalnej społeczności. Czego terytorials może nauczyć się dzięki konfliktowi zbrojnemu w Afganistanie”

☛  3 grudnia 2019 roku studenci po raz kolejny wizytowali Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. Wyjazd został zorganizowany w ramach zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy SG

☛  11 grudnia 2019 roku studenci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu stalkingu

☛  8 stycznia 2020 roku odbyło się szkolenie antyterrorystyczne dla studentów I i III roku, prowadzone przez funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z przedstawicielem Agencji Doradztwa QLMS

☛  W czasie zajęć zdalnych studenci I roku gościli na zajęciach konwersatoryjnych o tematyce „Polityka obronna i bezpieczeństwa państwa małego” mieszkańców Nowej Zelandii