dr Tomasz Iwanek

Wybrane publikacje:

  • Zbrodnia agresji w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, T. 11, s. 287-311.
  • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w polityce zagranicznej Polski i jej sąsiadów – analiza i rekomendacje, [w:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 285-327.
  • The Iraq Invasion – How the System Failed, „Journal of Conflict and Security Law”, T. 15, Oxford 2010.
  • Czy istniejąca regulacja ius ad bellum jest wystarczająca?, [w:] Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Toruń 2009.

Powrót do strony Projekty naukowe