mgr Justyna Łapaj

Wybrane publikacje:

  • Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014.
  • Polacy w Brazylii. Aspekty historyczne i współczesność, [w:] Pisma Humanistyczne: Brazylia, (2013).
  • Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze, [w:] ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis, (w trakcie procesu redakcyjnego).
  • The Cuban table – an entrance to the temple of colours, flavours full of its culture and history, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, (w druku).
  • Stosunki australijsko-izraelskie w latach 1948-2013, [w:] Polityka Zagraniczna Australii w XXI wieku, red. A. Kandzia, Katowice 2015, (w druku).
  • Specyfika polsko-izraelskich stosunków kulturalnych po 1990 roku [w:] Polityka i Społeczeństwo, Rzeszów 2013, nr 2.
  • Wybrane aspekty stosunków chińsko-izraelskich w latach 1948-2012, [w:] Pisma Humanistyczne: Made in China: rozmowy o Państwie Środka, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013.
  • Międzynarodowy wymiar konfliktu bliskowschodniego, [w:] Szkice o Państwie i Polityce, Tom XII Uniwersytet Śląski, Katowice, 2012.
  • Inicjatywa Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego a działania Unii Europejskiej na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, [w:] Europejska polityka sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim, red. A. Barcik, R. Jankowska, G. Libor, Akademia Techniczno – Humanistyczna, Bielsko Biała, 2010.

Powrót do strony Projekty naukowe