mgr Tomasz Okraska

Wybrane publikacje:

  • Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, Katowice 2014.
  • Konflikt ukraiński w kontekście relacji między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, prawne, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 421-436.
  • Polska wobec rosnącej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2014, s. 566-585.
  • Wojna chińsko-indyjska z 1962 r. w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, red. T. Okraska, s. 125-141.
  • Ewolucja ładu światowego w okresie pozimnowojennym. Zarys problemu, [w:] „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” tom XI (2013), s. 253-286.
  • Rozwój prywatnego sektora wojskowego na Bliskim Wschodzie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, [w:] Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, red. A. Potyrała, J. Raubo. Poznań 2010, s. 87-103.

Powrót do strony Projekty naukowe