mgr Monika Szynol

Wybrane publikacje:

  • Polska współpraca na rzecz rozwoju wobec Ukrainy z uwzględnieniem implikacji konfliktu ukraińskiego, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 247-281.
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w polskiej polityce bezpieczeństwa, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014, s. 206-225.
  • Kryzys gospodarczy a zdolność integracyjna Unii Europejskiej – polityczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego, „Studia i analizy europejskie”, 2014, nr 12.

Powrót do strony Projekty naukowe