„Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku” – konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”, która odbędzie się 1 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stanowi podsumowanie kolejnego projektu badawczego realizowanego przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, przy udziale badaczy z szeregu innych polskich uczelni.

Głównym celem projektu badawczego, którego efektem będzie także recenzowana publikacja naukowa, jest ukazanie charakteru stosunków Polski z państwami pełniącymi rolę mocarstw na początku XXI wieku, przede wszystkim w drugiej dekadzie tego wieku.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zostało zaproszone głównie środowisko akademickie. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wskazanie zbieżności i różnic w stanowiskach Polski i poszczególnych mocarstw w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy występujące w stosunkach bilateralnych i wielostronnych Polski z mocarstwami. Przeanalizowane zostaną m.in. relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi (jako jedynym supermocarstwem w systemie pozimnowojennym) oraz z wybranymi mocarstwami europejskimi i pozaeuropejskimi. Eksperci będą nie tylko dokonywać charakterystyki głównych problemów, ale także formułować  rekomendacje dla decydentów polityki zagranicznej Polski w kwestii ciągłości bądź modyfikacji stanu relacji ze wskazanymi mocarstwami.

Program konferencji