„Korupcja w administracji” – seminarium naukowe

Serdecznie zapraszamy na kolejne już seminarium naukowe „Korupcja w administracji”.  Odbędzie się ono 12 grudnia 2016 roku w Auli im. K. Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program:

10:00 – otwarcie seminarium – dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (Prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO)

10:15-10:30 – O przyczynach korupcji w administracji publicznej – dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)

10:30-10:45 – Centralne Biuro Antykorupcyjne w walce z korupcją w administracji – Grzegorz Kisiel (Centralne Biuro Antykorupcyjne)

10:45-11:00 – Rola Policji w zwalczaniu korupcji – Daniel Palacz (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach)

11:00-11:30 – dyskusja

11:30-11:45 – Zjawisko korupcji jako zagrożenie dla zaufania społecznego w samorządzie terytorialnym – dr Patrycja Szostok (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)

11:45-12:00 – Programy antykorupcyjne w administracji polskiej – Anna Muś

12:00-12:15 – Ustawa o służbie cywilnej. Prawne instrumenty zapobiegania korupcji – Aleksandra Makarucha (Samorządowe Kolegium Odwoławcze)

12:15-12:45 – dyskusja

12:45 – zamknięcie seminarium