Wizyta studyjna w KVV w Ostravie

W dniach 10 i 25 stycznia 2017 studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego, mieli okazje odwiedzić jednostkę wojskową:  KVV (Krajské vojenské velitelství) Ostrava w Republice Czeskiej. Dzięki uprzejmości Dowódcy jednostki Pana płk inż. Jaroslava Hrabeca uczestnicy wyjazdu mogli w trakcie 2-godzinnego wykładu poznać podstawowe informacje na temat: zasad funkcjonowania, składu, organizacji i uzbrojenia czeskiej armii oraz samej jednostki KVV. Ponadto w oddzielnym panelu przybliżono słuchaczom aktywność wojska na rzecz edukacji społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa. Na koniec Pan Pułkownik odpowiedział na liczne pytania studentów.

Za organizacje wyjazdu oraz okazaną gościnność składamy serdecznie podziękowania dla:

Pana płk inż. Jaroslava Hrabeca Dyrektora Krajské vojenské velitelství Ostrava
Pana ppłk mgr inż. Roberta Jańczuka z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie

Notatka: Bartosz Rogacz

Fotorelacja: https://www.facebook.com/BezpieczenstwoNM/posts/923198384481185