Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Komenda Główna Policji zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”. Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2017 roku w godz. 10:00-17:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Aula im. K. Popiołka).

W trakcie konferencji poruszone zostaną takie kwestie, jak: tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego oraz ich implikacje dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; oblicza terroryzmu w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku; zagrożenia związane z kryzysem migracyjno-uchodźczym oraz przestępczością zorganizowaną; zarządzanie informacją w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. Clemens Maria Wechner (Szef Dyrektoriatu ds. Europy Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie) oraz Justin Kolenbrander (Szef Biura FBI – Legal Attache Ambasady Stanów Zjednoczonych).

Udział w konferencji jest obowiązkowy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Program konferencji