Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji w Warszawie w dniu 10 maja 2017 roku organizują ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem: Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy. Obrady przewidziane są w godzinach 10:00-17:30 w Auli im. K. Popiołka.

Celem konferencji jest omówienie najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz nielegalną migracją. W ramach konferencji prelegenci postarają się przedstawić specyfikę współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, jak i źródła ich powstawania. Ponadto, celem konferencji jest omówienie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz wskazanie stopnia ich skuteczności. Wymiana poglądów między przedstawicielami służb mundurowych i środowiskiem naukowym powinna zaowocować także określeniem perspektyw ewolucji uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w wymiarze subregionalnym, regionalnym i globalnym w drugiej dekadzie XXI wieku.

Program konferencji