Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – wizyta w firmie WORKS 11

7 kwietnia 2017 r. grupa studentów III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego uczestniczących w wykładzie monograficznym. „Charakterystyka współczesnego pola walki” dzięki uprzejmości prowadzącego Pana Grzegorza Wydrowskiego (byłego żołnierza GROM) oraz firmy WORKS 11 miała okazję zwiedzić siedzibę firmy oraz zapoznać się ze specyfiką jej działalności, polegającej na obrocie wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Podczas spotkania studenci zobaczyli nowoczesną strzelnicę krytą oraz wysłuchali prelekcji na temat budowy i zasad funkcjonowania tego typu obiektów, zapoznali się również z podstawami zasad obchodzenia się z bronią palną. Następnie przedstawiciel firmy zaprezentował imponująca kolekcję sprzętu wojskowego, wśród której nie brakowało egzemplarzy zabytkowych. Całość wizyty została dodatkowo uatrakcyjniona licznymi anegdotami oraz przykładami realnych sytuacji przytaczanymi przez byłych wojskowych specjalistów.

Za gościnę i organizację zwiedzania składamy serdeczne podziękowania dla:

Pana Grzegorza Wydrowskiego – prezesa fundacji Sprzymierzeni z GROM

Firmie WORKS 11 z Katowic

Notatka: Bartosz Rogacz