EUROPOL – organizacja i strategia działania

25 kwietnia 2017 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe wzięli udział w spotkaniu z Panem podinsp. Danielem Dudkiem – wieloletnim pracownikiem EUROPOL-u, obecnie funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji w Warszawie, który wygłosił wykład pt. „EUROPOL – organizacja i strategia działania”.

Podczas wykładu słuchacze zapoznali się z zakresem działań i kompetencji, umocowaniem prawnym oraz praktycznymi przejawami funkcjonowania organizacji, która od 1999 roku skutecznie pomaga krajom Unii Europejskiej w zwalczaniu zjawiska przestępczości międzynarodowej i terroryzmu. W drugiej części spotkania Pan podinsp. Daniel Dudek odpowiedział na liczne pytania studentów, wyjaśniając między innymi problematyczne kwestie rozszerzenia kompetencji EUROPOLu, czy też działalności EUROPOL-u w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Było to kolejne spotkanie studentów Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego ze specjalistą z zakresu bezpieczeństwa, poszerzające ich wiedzę na temat praktyki funkcjonowania służb mundurowych oraz organizacji międzynarodowych.

Składamy serdeczne podziękowania za przybycie i poświęcony czas Panu podinsp. Danielowi Dudkowi.

Autor: Bartosz Rogacz