Wizyta w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

W końcu kwietnia studenci I roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego gościli na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach. 

W trakcie wizyty mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką jednostki, warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz metodami oddziaływań wychowawczych. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz umożliwiły studentom  zweryfikowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Pozwoliły też na zaprezentowanie Służby Więziennej jako nowoczesnej formacji stanowiącej ważny element bezpieczeństwa państwa.

Źródło: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/studenci