Bezpieczeństwo w I i II dekadzie XXI wieku – fotorelacja

10 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz Komendę Główną Policji w Warszawie.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=990017614465928

Celem konferencji było omówienie najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz nielegalną migracją. W ramach konferencji prelegenci przedstawili specyfikę współczesnych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także źródła ich powstania. Omówiono również sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz wskazano stopień ich skuteczności.