Spotkanie społeczności kierunku BNiM

Spotkania społeczności kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe odbędą się w dniach:

  • 30.05.2017 (wtorek) na Auli im Kazimierza Popiołka o godz. 14.20 przed wykładem z przedmiotu Bezpieczeństwo Społeczne.
  • 1.06.2017 (czwartek) na Auli im Kazimierza Popiołka o godz. 15.20 po wykładzie z przedmiotu Podstawy Prawa Karnego. 

Obecność przedstawicieli każdego roku studiów BNiM podczas przynajmniej jednego ze spotkań obowiązkowa.