Studenci w JW AGAT w Gliwicach

Studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego 2 czerwca 2017 roku odwiedzili jednostkę wojsk specjalnych JW 3940 AGAT w Gliwicach.

Wizyta rozpoczęła się od zapoznania z wojskowym sprzętem spadochronowym oraz podstawowymi zasadami szkolenia spadochronowego żołnierzy służących w JW 3940. Następnie zaprezentowane zostały materiały multimedialne przedstawiające zadania wykonywane przez specjalistów oraz selekcję do jednostki. Po przejściu do Sali Tradycji JW AGAT studenci wysłuchali prelekcji na temat historii AGAT-u oraz osoby gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”, będącego jej patronem. Dodatkowo spotkali się z żołnierzem odpowiedzialnym za dobór kandydatów do służby. W kolejnym etapie studenci mogli zapoznać się z praktycznymi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego złożenia spadochronu.

Na koniec wojskowi specjaliści przygotowali pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki w tym m.in. pojazdów HMMWV oraz M-ATV, broni i wyposażenia indywidualnego oraz działa bezodrzutowego Carl Gustaw M3 kaliber 84 mm. Studenci nie tylko mogli wsiąść do pojazdów czy poczuć na własnych barkach ciężar wyposażenia, ale również porozmawiać z żołnierzami, którzy chętnie odpowiadali na liczne pytania.

Składamy serdeczne podziękowania dla:

  • Dowódcy JW 3940 AGAT w Gliwicach Pana płk Sławomira Drumowicza za umożliwienie wizyty w jednostce.
  • Żołnierzy JW 3940 AGAT za poświęcony czas i przygotowane pokazy.
  • Pana Grzegorza Wydrowskiego za organizację wyjazdu.