Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017!

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to także bogata oferta zajęć dodatkowych i wydarzeń dla studentów. W roku akademickim 2016/2017: 

☛ 15 listopada 2016 roku studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego wzięli udział w wykładzie „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”, przeprowadzonym przez gen. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=475

☛ w listopadzie i grudniu 2016 roku odbyły się warsztaty „Rekrutacja do Policji” (II i III edycja), których celem było zapoznanie studentów z przebiegiem procesu rekrutacyjnego do Policji. warsztaty prowadził dr Szymon Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=479

☛ 24 listopada 2016 roku studenci odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, poznając m.in. zasady działania punktu kontroli bezpieczeństwa

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=491

☛ 1 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”, zorganizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=504

☛ 16 i 17 grudnia 2016 roku studenci podnosili – w trakcie warsztatów – swoje kompetencje negocjacyjne

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=523

☛ 19 stycznia 2017 roku studenci wzięli udział w wykładzie „Transformacja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie użycia materiałów oraz urządzeń wybuchowych”, który przeprowadził podinsp. Jarosław Piorkowski (Centralne Biuro Śledcze Policji)

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=546

☛ 19 stycznia 2017 roku studenci uczestniczyli również w wykładzie „Political and Economic Consolidation in Former Yugoslav Republics”, przeprowadzonym przez prof. Miro Hacka z Uniwersytetu w Ljubljanie

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=532

☛ w styczniu 2017 roku studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego odwiedzili jednostkę wojskową KVV Ostrava w Republice Czeskiej

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=548

☛ w kwietniu 2017 roku grupa studentów odwiedziła firmę WORKS 11, zajmującą się obrotem wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=594

☛ 25 kwietnia 2017 roku ze studentami spotkał się podinsp. Daniel Dudek, wieloletni pracownik EUROPOL-u, funkcjonariusz Komendy Głównej Policji w Warszawie, który wygłosił wykład „EUROPOL – organizacja i strategia działania”

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=597

☛ 27 kwietnia 2017 roku mł. insp. Krzysztof Kazek wygłosił dla studentów wykład „Ochrona praw człowieka w kontekście działań Policji”

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=604

☛ w końcu kwietnia 2017 roku studenci I roku gościli na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach, zapoznając się ze specyfiką funkcjonowania placówki

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=608

☛ 10 maja 2017 roku studenci uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, którą organizował Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz Komenda Główna Policji w Warszawie

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=589

☛ 29 maja 2017 roku studenci III roku odwiedzili Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego  w Katowicach

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=633

☛ 2 czerwca 2017 roku studenci III roku pojawili się w jednostce wojsk specjalnych JW 3940 AGAT w Gliwicach

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=637