Nowy regulamin studiów!

WAŻNE! Przypominamy, iż 1 października 2017 roku wchodzi w życie nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim, który zmienia m.in. terminy oraz zasady dyplomowania. Nie przewiduje on także możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Prosimy studentów o zapoznanie się z nim. Jest on dostępny pod adresem: http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-studiow-2017. Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie: https://student.us.edu.pl/nowy-regulamin-studiow.

W związku z powyższym seminarzyści, którzy nie oddali jeszcze swoich prac licencjackich, proszeni są o pilny kontakt z promotorami. Przypominamy także, iż najbliższy dyżur dr hab. Mirona Lakomego i dr Katarzyny Czornik odbędzie się 26 września.