Wprowadzenie do studiów strategicznych – informacja

Informujemy, iż pierwszy wykład dr. hab. Mirona Lakomego z przedmiotu „Wprowadzenie do studiów strategicznych” dla I roku BNiM odbędzie się 11 października.