Ogólne ramy kształcenia

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  1. Nazwa kierunku studiów w języku polskim: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.
  2. Nazwa kierunku studiów w języku angielskim: National and International Security.
  3. Obszar kształcenia: nauki społeczne (85%) / nauki humanistyczne (15%).
  4. Poziom kształcenia: pierwszy.
  5. Profil: ogólnoakademicki.
  6. Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne.
  7. Planowany termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2014 r.