Współpraca z AZS

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa nawiązał współpracę z Akademickim Związkiem Sportowym w Uniwersytecie Śląskim. W jej ramach AZS Klub Uczelniany UŚ zaoferuje studentom kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe możliwość partycypacji w odpłatnych zajęciach sportowych w swoich sekcjach.

Więcej informacji na temat oferty AZS znajduje się pod adresem: http://azs.us.edu.pl/index.php/sekcje-azs.