Studenci w WSzW

28 maja 2019 roku odbyła się wizyta studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach.

W imieniu Szefa WSzW studentów przywitał w Sali Tradycji Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień, ppłk Jacek Zawada. Następnie studenci wysłuchali dwóch wykładów przeprowadzonych przez oficerów Sztabu, poświęconych historii wojskowości w regionie, a także roli i zadaniom realizowanym przez terenowe organy administracji wojskowej, tj. Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz komendy uzupełnień. Przedstawione zostały także w sposób kompleksowy informacje dotyczące możliwości przystąpienia do ochotniczych form służby wojskowej, jak również udziału w szkoleniu przeznaczonym dla studentów – Legii Akademickiej. Jest to program uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie trwa jego II edycja.

Na pamiątkę wizyty w Sztabie studenci otrzymali także materiały i upominki promujące służbę wojskową.
Koordynatorką wizyty studentów w WSzW była dr Justyna Łapaj-Kucharska.