Dr hab. M. Lakomy ponownie uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej!

Dr hab. Miron Lakomy ponownie uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej!

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku dr hab. Miron Lakomy reprezentował Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas konferencji „Terrorism and Social Media”, zorganizowanej przez Cyber Threats Research Centre, Swansea University’s Hillary Rodham Clinton School of Law. W jej trakcie wygłosił referat pt. „Between the ‘camp of falsehood’ and the ‘camp of truth’: exploitation of propaganda devices in the Dabiq online magazine”.

Więcej na temat wydarzenia:
http://terrorismandsocialmedia.com/
https://www.swansea.ac.uk/press-office/latest-news/world-leadingterrorismandsocialmediaexpertsjoinforcesatswanseauniversityconference.php