Nowy rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne

– Spotkanie z Dyrekcją Instytutu Nauk Politycznych studentów pierwszego roku na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne oraz politologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) odbędzie się 3 października 2019 roku w Auli K. Popiołka o godz. 13.00. Przekazane zostaną wtedy wszystkie informacje dotyczące organizacji studiów. Serdecznie zapraszamy.

– Studenci (oprócz studentów pierwszego roku) rozpoczynają zajęcia 2 października 2019 roku zgodnie z harmonogramem i z Zarządzeniem nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201958_0.pdf).

– 52. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w poniedziałek, 7 października 2019 roku. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w wydarzeniu (http://www.us.edu.pl/52-inauguracja-roku-akademickiego).

Studia niestacjonarne

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych – spotkanie z Dyrekcją Instytutów prowadzących kierunki bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna – obędzie się 5 października 2019 roku o godz. 9.00 w Auli K. Popiołka. Wszystkich studentów pierwszego roku serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informujemy, że zajęcia w tym dniu przewidziane na godz. 8.00 rozpoczną się zgodnie z harmonogramem.

Szkolenie biblioteczne

Informacja dotycząca szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszych roczników – szkolenie biblioteczne