Szkolenie z zakresu stalkingu

Możliwości komunikacyjne nowych mediów są wykorzystywane do usprawnienia wielu procesów związanych ze studiowaniem, jednak zdarzają się także przypadki rażących nadużyć. Zagadnienia bezpiecznego korzystania z sieci, jak również praw i obowiązków związanych z poszanowaniem godności osobistej stają się więc kwestią bardzo istotną z perspektywy harmonijnego współistnienia na uczelni studentów, wykładowców i pracowników administracji.

Zachęcamy studentów Wydziału Nauk Społecznych do uczestnictwa  w szkoleniu z zakresu stalkingu, które odbędzie się:

  • 11 grudnia 2019 r. w godz. 9:40 do 13:40 – ul. Bankowa 11, aula im. Kazimierza Popiołka
  • 12 grudnia 2019 r. w godz. 9:40 do 13:40 – ul. Grażyńskiego 53, aula im. prof. Józefa Pietera

Program szkolenia obejmuje:

  • wprowadzenie – czym jest stalking, skala zjawiska, kto należy do grupy ryzyka, profil sprawcy;
  • uporczywe nękanie w polskim kodeksie karnym – formy stalkingu, kiedy nękanie jest uporczywe, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem prywatności i poczuciem zagrożenia;
  • dowody na uporczywe nękanie – na co zwrócić uwagę, jak je gromadzić, co przekazywać policji i prokuraturze, świadkowie;
  • postępowanie ze stalkerem – praktyczne porady dla ofiar;
  • postępowanie przygotowawcze – gdzie zgłosić nękanie, prawa pokrzywdzonych, praktyczne aspekty kontaktów z policją i prokuraturą.