Szkolenie antyterrorystyczne dla studentów

8 stycznia 2020 roku (godz. 11:30-13:00) w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się szkolenie antyterrorystyczne dla studentów I i III roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Szkolenie przeprowadzą funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z przedstawicielem Agencji Doradztwa QLMS.

Obecność studentów obowiązkowa.