Obecnie realizowane projekty indywidualne w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego:

  • prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk: „Rosja w polityce bezpieczeństwa Polski w latach 1992-2014”
  • dr hab. Tomasz Kubin: „Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej”
  • dr hab. Miron Lakomy: „Konflikty zbrojne w Afryce i na Bliskim Wschodzie w drugiej dekadzie XXI wieku: przebieg – uwarunkowania – implikacje”
  • dr Katarzyna Czornik: „Arabska Wiosna. Przyczyny – przebieg – implikacje”
  • dr Tomasz Iwanek: „Zbrodnia przeciwko ludzkości a ludobójstwo. Studium prawnomiędzynarodowe”
  • mgr Tomasz Okraska: „Stosunki między Chińską Republiką Ludową a Republiką Indii w okresie pozimnowojennym i ich znaczenie dla regionalnego i globalnego układu sił”

Zrealizowane projekty zespołowe Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego:

2014 – Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku.

2014 – Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku – projekt zespołowy, realizowany przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

2015 – Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, prawne, gospodarcze oraz społeczne  projekt zespołowy, realizowany przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

2016 – Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku 

2017 – Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty

2017 – Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku


Wybrane, ostatnie publikacje poświęcone tematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ: