Rekrutacja: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe mają na celu pogłębienie wiedzy na temat procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Absolwenci tego kierunku będą trafnie identyfikować wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozumieć ich specyfikę, a także właściwie dobierać środki przeciwdziałania im na różnych szczeblach. Posiądą także wiedzę na temat podstawowych procesów i trendów w środowisku międzynarodowym, mających wpływ na bezpieczeństwo człowieka i jego zbiorowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych, wojskowych, kulturowych, ekologicznych, technologicznych i ekonomicznych.

Studia stacjonarne II stopnia – https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view?id=12114

Studia niestacjonarne II stopnia – https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view?id=12095

Rekrutacja: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe studia I stopnia

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe stanowi wyraz interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa. Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki. Jego głównym celem jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, powinny zapewnić wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej. Za przygotowanie teoretyczne odpowiadają w głównej mierze pracownicy Instytutu Nauk Politycznych, w tym badacze z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wymiar praktyczny realizowany jest natomiast przez specjalistów z zakresu prawa karnego, psychologii, sił zbrojnych, służb specjalnych a także innych służb mundurowych.

Studia stacjonarne I stopnia – https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view?id=12102

Studia niestacjonarne I stopnia – https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view?id=12085

Warsztaty nt. służb mundurowych

Nabór na warsztaty z cyklu „Służby mundurowe w systemie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00Zapraszamy na zdalne warsztaty z Norbertem Wilczyńskim ekspertem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarząd w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji.

Warsztaty są dedykowane dla studentów 2 i 3 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia stacjonarne, 1 stopnia).

Rekrutacja na warsztaty odbędzie się w dniach 23 – 28 lutego 2021 roku.

Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia zostanie wysłany w formie elektronicznej przez dziekanat. O wyniku rekrutacji zostaną

Państwo powiadomieni via e-mail.

Dokumenty niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

https://us.edu.pl/…/02/23/warsztaty_bezpieczenstwo_powr/

Rekrutacja rozpoczęta!

TAK, TAK! Rozpoczęła się Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia na Uniwersytet Śląski w Katowicach!

Sprawdź koniecznie ⤵️

STUDIA I STOPNIA
➡️ stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=606 (koniec rejestracji – 20.08.2020, 23:59)
➡️ niestacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=586 (koniec rejestracji – 20.09.2020, 23:55)

STUDIA II STOPNIA
➡️ stacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=618 (koniec rejestracji – 22.09.2020, 18:00)
➡️ niestacjonarne
https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=598 (koniec rejestracji – 22.09.2020, 23:55)