Pozytywna ocena PKA!

Miło nam poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Nr 881/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2019 r. kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim, prowadzony na pierwszym i drugim stopniu na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Nauk Politycznych) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymał ocenę pozytywną. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.