Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to nie tylko interesujący program zajęć, ale także bogata oferta dodatkowych wydarzeń dla studentów.

Rok akademicki 2019/2020

☛  14 listopada 2019 roku (czwartek), w godz. 11:30-13:00 w Auli K. Popiołka nasi studenci uczestniczyli w wykładzie płk. Tomasza Białasa, dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zatytułowanym: „Obrona lokalnej społeczności. Czego terytorials może nauczyć się dzięki konfliktowi zbrojnemu w Afganistanie”

☛  3 grudnia 2019 roku studenci po raz kolejny wizytowali Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. Wyjazd został zorganizowany w ramach zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy SG

☛  11 grudnia 2019 roku studenci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu stalkingu

☛  8 stycznia 2020 roku odbyło się szkolenie antyterrorystyczne dla studentów I i III roku, prowadzone przez funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z przedstawicielem Agencji Doradztwa QLMS

☛  W czasie zajęć zdalnych studenci I roku gościli na zajęciach konwersatoryjnych o tematyce „Polityka obronna i bezpieczeństwa państwa małego” mieszkańców Nowej Zelandii

Rok akademicki 2017/2018

☛ 22 listopada 2017 roku studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających złożyli wizytę w Szkole Policji w Katowicach – miejscu, w którym szkoleni są kandydaci do służby w szeregach Policji w ramach kursów zawodowych podstawowych, zaś w ramach kursów specjalistycznych swoje umiejętności doskonalą czynni funkcjonariusze

☛ 7 grudnia 2017 roku studenci I roku studiów I stopnia uczestniczyli w warsztatach pt. „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych”, które przeprowadził kom. Marek Jagodziński (emerytowany Naczelnik Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji)

☛ 28 listopada 2017 roku studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego przebywali z wizytą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach. Zajęcia w terenie realizowane były w ramach przedmiotu „Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa”. Studenci mieli okazję poszerzyć zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną o wymiar praktyczny

☛ 11 stycznia 2018 roku studenci studiów I i II stopnia mieli okazję uczestniczyć w wykładzie byłego dowódcy JW 2305 GROM, Pana płk. Piotra Gąstała, pt. „GROM – Wojska Specjalne w systemie bezpieczeństwa Państwa”

☛ 17 stycznia 2018 roku studenci uczestniczyli w szkoleniu antyterrorystycznym przeprowadzonym przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pana Majora Rafała Segeta

☛ 18 stycznia 2018 roku studenci wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji z Archiwum X, który wygłosił wykład pt. „Seryjni mordercy jako zjawisko społeczne”

☛ 27 lutego 2018 roku studenci studiów I i II stopnia wzięli udział w I Ogólnokrajowej Konferencji pt. „Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym” zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Szkołę Policji w Katowicach

☛ studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego w kwietniu 2018 roku po raz kolejny odwiedzili Areszt  Śledczy w Mysłowicach.

☛ 15 maja 2018 roku odbyły się warsztaty dla studentów w ramach programu edukacyjnego „ODKRYWAMY HISTORIĘ: Ostaszków – Twer – Miednoje” z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 75. rocznicy ujawnienie Zbrodni Katyńskiej

☛ 21 maja 2018 roku studenci I roku (pod opieką mjr. Tomasza Musiała) wzięli udział w warsztatach „Zasady naboru do pracy w Służbie Więziennej”. Zajęcia odbyły się w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

☛ 21 maja studenci III roku byli gośćmi Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), mieszczącego się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uczestnicy wizyty pogłębili swoją wiedzę na temat specyfiki pracy Operatora Numeru Alarmowego, a także zapoznali się z charakterystyką funkcjonowania katowickiego CPR-u, obejmującego województwo śląskie

☛ 24 maja 2018 roku studenci kierunków Politologia (spec. współczesne stosunki międzynarodowe) oraz Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe wzięli udział w seminarium pt. „Słowa są ważne” zorganizowanym przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka

☛ 29 maja 2018 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe realizowanej na kierunku Politologia wzięli udział w warsztatach pt. „Ochrona praw człowieka w kontekście działań Policji”, przeprowadzonych przez inspektora Krzysztofa Kazka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

☛ 30 maja 2018 roku studenci I roku odbyli wizytę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach.

☛ 7 czerwca 2018 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, a także Politologii (specjalność: Współczesne Stosunki Międzynarodowe) uczestniczyli w warsztatach „Anti-Money Laundering Workshop”, które przeprowadził kom. Radosław Zbroński z Komendy Głównej Policji w Warszawie

Rok akademicki 2016/2017

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to także bogata oferta zajęć dodatkowych i wydarzeń dla studentów. W roku akademickim 2016/2017: 

☛ 15 listopada 2016 roku studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego wzięli udział w wykładzie „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”, przeprowadzonym przez gen. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

☛ w listopadzie i grudniu 2016 roku odbyły się warsztaty „Rekrutacja do Policji” (II i III edycja), których celem było zapoznanie studentów z przebiegiem procesu rekrutacyjnego do Policji. warsztaty prowadził dr Szymon Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

☛ 24 listopada 2016 roku studenci odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, poznając m.in. zasady działania punktu kontroli bezpieczeństwa

☛ 1 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”, zorganizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ

☛ 16 i 17 grudnia 2016 roku studenci podnosili – w trakcie warsztatów – swoje kompetencje negocjacyjne

☛ 19 stycznia 2017 roku studenci wzięli udział w wykładzie „Transformacja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie użycia materiałów oraz urządzeń wybuchowych”, który przeprowadził podinsp. Jarosław Piorkowski (Centralne Biuro Śledcze Policji)

☛ 19 stycznia 2017 roku studenci uczestniczyli również w wykładzie „Political and Economic Consolidation in Former Yugoslav Republics”, przeprowadzonym przez prof. Miro Hacka z Uniwersytetu w Ljubljanie

☛ w styczniu 2017 roku studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego odwiedzili jednostkę wojskową KVV Ostrava w Republice Czeskiej

☛ w kwietniu 2017 roku grupa studentów odwiedziła firmę WORKS 11, zajmującą się obrotem wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

☛ 25 kwietnia 2017 roku ze studentami spotkał się podinsp. Daniel Dudek, wieloletni pracownik EUROPOL-u, funkcjonariusz Komendy Głównej Policji w Warszawie, który wygłosił wykład „EUROPOL – organizacja i strategia działania”

☛ 27 kwietnia 2017 roku mł. insp. Krzysztof Kazek wygłosił dla studentów wykład „Ochrona praw człowieka w kontekście działań Policji”

☛ w końcu kwietnia 2017 roku studenci I roku gościli na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach, zapoznając się ze specyfiką funkcjonowania placówki

☛ 10 maja 2017 roku studenci uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, którą organizował Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz Komenda Główna Policji w Warszawie

☛ 29 maja 2017 roku studenci III roku odwiedzili Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego  w Katowicach

☛ 2 czerwca 2017 roku studenci III roku pojawili się w jednostce wojsk specjalnych JW 3940 AGAT w Gliwicach