Karty kierunku i informator ECTS

Studia I stopnia

 1. Nazwa kierunku studiów w języku polskim: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe
 2. Nazwa kierunku studiów w języku angielskim: National and International Security
 3. Obszar kształcenia: nauki społeczne (85%) / nauki humanistyczne (15%)
 4. Poziom kształcenia: pierwszy
 5. Profil: ogólnoakademicki
 6. Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Plany studiów można pobrać w wersji elektronicznej z linków poniżej:

 • Plan studiów stacjonarnych I stopnia (od roku akademickiego 2015/2016) można pobrać tutaj.
 • Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku akademickiego 2015/2016) można pobrać tutaj.
 • Plan studiów stacjonarnych I stopnia (od roku akademickiego 2014/2015) można pobrać tutaj.
 • Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku akademickiego 2014/2015) można pobrać tutaj.

Studia II stopnia

 1. Nazwa kierunku studiów w języku polskim: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe
 2. Nazwa kierunku studiów w języku angielskim: National and International Security
 3. Obszar kształcenia: nauki społeczne (85%) / nauki humanistyczne (15%)
 4. Poziom kształcenia: drugi
 5. Profil: ogólnoakademicki
 6. Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Plany studiów można pobrać w wersji elektronicznej z linków poniżej:

 • Plan studiów stacjonarnych II stopnia (od roku akademickiego 2017/2018) można pobrać tutaj.
 • Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (od roku akademickiego 2017/2018) można pobrać tutaj.

Opisy modułów kształcenia

Opisy modułów kształcenia dla kierunku od roku akademickiego 2014/2015

Opisy modułów kształcenia dla kierunku od roku akademickiego 2015/2016