Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Więcej

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Dr hab. Miron Lakomy stypendystą University of Cambridge

Miło nam poinformować, że dr hab. Miron Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych otrzymał stypendium naukowe University of Cambridge.

Między 11 a 17 lipca 2018 r. stypendysta wyjedzie na badania do Cambridge Cybercrime Center. Badania dotyczyć będą wykorzystania metod open source intelligence do analizy materiałów propagandowych islamskich terrorystów w Internecie.

Podsumowanie roku akademickiego 2017/2018

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to nie tylko interesujący program zajęć, ale także bogata oferta dodatkowych wydarzeń dla studentów. W roku akademickim 2017/2018:

☛ 22 listopada 2017 roku studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających złożyli wizytę w Szkole Policji w Katowicach – miejscu, w którym szkoleni są kandydaci do służby w szeregach Policji w ramach kursów zawodowych podstawowych, zaś w ramach kursów specjalistycznych swoje umiejętności doskonalą czynni funkcjonariusze

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=685

☛ 7 grudnia 2017 roku studenci I roku studiów I stopnia uczestniczyli w warsztatach pt. „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych”, które przeprowadził kom. Marek Jagodziński (emerytowany Naczelnik Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji)

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=694

☛ 28 listopada 2017 roku studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego przebywali z wizytą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach. Zajęcia w terenie realizowane były w ramach przedmiotu „Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa”. Studenci mieli okazję poszerzyć zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną o wymiar praktyczny

http://bezpieczenstwo-nm.us.edu.pl/?p=692

Przeciwko praniu brudnych pieniędzy

7 czerwca 2018 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, a także Politologii (specjalność: Współczesne Stosunki Międzynarodowe) uczestniczyli w warsztatach „Anti-Money Laundering Workshop”, które przeprowadził kom. Radosław Zbroński z Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Wydarzenie składało się z trzech części: wprowadzenia teoretycznego, analizy spraw oraz warsztatu praktycznego. Dzięki szkoleniu studenci potrafią już rozpoznać przestępstwo związane z praniem brudnych pieniędzy oraz znają przykładowe techniki używane przez przestępców w tym procesie na podstawie spraw zrealizowanych przez organy ścigania w UE.

Za przeprowadzenie warsztatów serdecznie dziękujemy kom. Radosławowi Zbrońskiemu z KGP w Warszawie.