Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Więcej

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Spotkanie z gen. Stanisławem Koziejem

Zakład Stosunków Międzynarodowych organizuje w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w Auli im. K. Popiołka spotkanie z gen. prof. dr hab. Stanisławem Koziejem, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP.

W czasie spotkania Generał Stanisław Koziej wygłosi wykład pt.: „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”. Po spotkaniu jest przewidywana dyskusja.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz studentów specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe (Politologia).

Zaproszenie do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Do 21 października 2016 roku trwa elektroniczna rejestracja uczestników Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności!

Do uczestnictwa w Olimpiadzie zaprasza Uniwersytet Śląski w Katowicach, partner przedsięwzięcia. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej www.owobio.edu.pl.

Spotkanie z działaczami KOR

18 października (wtorek) o godzinie 13:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (s. 142) odbędzie się spotkanie z działaczami Komitetu Obrony Robotników, organizowane w związku z 40-leciem powstania KOR.

Spotkanie jest dla studentów BNiM obowiązkowe.