Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Studiuj Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Głównym celem kierunku jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

STUDIA I STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to dynamicznie zmieniające się dyscypliny, których celem jest rozpoznawanie zagrożeń oraz ich eliminowanie lub ograniczanie. Takie działania mają wpływ na los poszczególnych ludzi, całych zbiorowisk czy państw. Do ich zrozumienia konieczna jest teoria oraz praktyka, które można zdobyć na tym kierunku.

Absolwent ma przed sobą szerokie perspektywy zawodowe w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się bezpieczeństwem.

Jako student poznasz specyfikę polityki, historii politycznej i bezpieczeństwa Polski oraz różnych państw. Dowiesz się o działaniu służb mundurowych, strategii, mocarstwach, wojnach, roli sił zbrojnych, służb specjalnych, przestępczości, więziennictwie, radykalnych ideologiach i sposobach ich zwalczania.

STUDIA II STOPNIA

Jako student kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe II stopnia staniesz się specjalistą z szerokimi perspektywami zawodowymi. 

Nauczysz się myśleć analitycznie, identyfikować zagrożenia i właściwie reagować. Poznasz tajniki systemów politycznych różnych krajów i regionów, w tym RP, podstawy kryminologii i kryminalistyki, prawo wykroczeń, propagandy i manipulacji, czynności operacyjno-rozpoznawcze, podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności, techniki pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, protokół dyplomatyczny i savoir-vivre, służbę pożarną, rodzaje broni i uzbrojenia. Poznasz także podstawy orientalistyki oraz język arabski i chiński. Ich znajomość ma obecnie fundamentalne znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk wpływających na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Panuje też bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa posiadających tę wiedzę.

DOŁĄCZ DO NAS!

O kierunku

Dowiedz się, jakie perspektywy zawodowe oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, czym zajmują się nasi absolwenci oraz co nas wyróżnia

Perspektywy
zawodowe

Nasi
absolwenci

Współpraca

WYDARZENIA

Dowiedz się, w jakich wydarzeniach biorą udział nasi studenci