II Ogólnopolska Konferencja Naukowa UŚ i KGP

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku”. Wydarzenie odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. 9:30-17:45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Aula im. K. Popiołka).

Celem przedsięwzięcia jest podjęcie próby diagnozy i analizy najważniejszych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w XXI wieku. Podczas konferencji jej uczestnicy nie tylko będą identyfikować obecne problemy, ale i potencjalne, którym już dzisiaj można przeciwdziałać. Nie mniej istotnym celem wydarzenia jest próba sformułowania rekomendacji dla decydentów polityki bezpieczeństwa Polski w zakresie spraw omawianych w poszczególnych panelach. Ponadto wyniki badań naukowych skonfrontowane zostaną z doświadczeniami osób reprezentujących instytucje, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

W trakcie konferencji poruszone zostaną przede wszystkim takie kwestie, jak problem handlu ludźmi w XXI wieku oraz narkotyki i tzw. dopalacze jako problem społeczny i zagrożenie dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Przeanalizowaną zostaną również inne, wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, europejskiego i globalnego w drugiej dekadzie XXI wieku.

W charakterze prelegentów w wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program wydarzenia znajduje się tutaj.

Harmonogram pierwszego tygodnia nowego roku akademickiego

Harmonogram pierwszego tygodnia roku akademickiego:

1 października – inauguracja ogólnouczelniana, godz. 10.00

2 października, godz. 10.00 – inauguracja wydziałowa (obowiązkowa dla studentów I roku). Spotkanie Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ze studentami I roku stopnia I i II kierunków bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, odbędzie się po inauguracji  roku akademickiego (ok. godz. 12:00) w auli im. K. Popiołka ( I piętro.).

3 października – początek zajęć dydaktycznych. Dla studentów 1 roku zajęcia rozpoczynają się po szkoleniu bibliotecznym (szkolenie dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej odbywa się w godzinach 8.00-9.00, dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, doradztwa politycznego i publicznego oraz politologii w godzinach 9.00-10.00)

4 października – dzień otwarty WNS, godziny dziekańskie do godziny 13.00, po tej godzinie zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem

5 października – zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa od pierwszego dnia, niezależnie od terminów logowania do systemu USOS.

Przypominamy, aby nie logować się ponownie na wykłady i konwersatoria monograficzne, z których mają już Państwo zaliczenie, należy wybrać tematy, na które jeszcze Państwo nie uczęszczali, w przeciwnym razie przedmioty te nie zostaną zaliczone.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dr Katarzyną Czornik lub dr hab. Patrycją Szostok-Nowacką

„Picturing Islamic State’s Cyber Jihad”

Informujemy, iż ze względu na zagraniczny staż badawczy dr. hab. Mirona Lakomego, wszystkie prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne rozpoczną się z początkiem listopada. Wtedy też – w porozumieniu ze studentami – ustalone zostaną terminy, w których odpracowane zostaną zajęcia październikowe.

Dr hab. Miron Lakomy realizuje obecnie projekt badawczy pt. „Picturing Islamic State’s Cyber Jihad: Towards digital decline?” w ramach programu visiting fellowship w Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute we Florencji.

Dr hab. Miron Lakomy stypendystą University of Cambridge

Miło nam poinformować, że dr hab. Miron Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych otrzymał stypendium naukowe University of Cambridge.

Między 11 a 17 lipca 2018 r. stypendysta wyjedzie na badania do Cambridge Cybercrime Center. Badania dotyczyć będą wykorzystania metod open source intelligence do analizy materiałów propagandowych islamskich terrorystów w Internecie.