Spotkanie z koordynatorami kierunku

Spotkanie studentów I roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego z koordynatorami kierunku dr K. Czornik oraz dr. hab. M. Lakomym odbędzie się 9 stycznia 2019 roku o godz. 15:55 (na początku wykładu) w Auli im. K. Popiołka.

Obecność obowiązkowa.

Dr hab. Miron Lakomy z wizytą w Waszyngtonie

W dniach 26 listopada – 1 grudnia 2018 roku dr hab. Miron Lakomy przebywa na wyjeździe badawczym w Waszyngtonie D.C. Podczas pobytu odbywać będzie konsultacje naukowe w Middle East Media Research Institute (https://www.memri.org), specjalizującym się m.in. w tematyce cyberdżihadyzmu. Badania w USA są częścią projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

W związku z wyjazdem zajęcia dydaktyczne oraz dyżur dr hab. M. Lakomego nie odbędą się.

Organized Crime and the Economy – wykład

21 listopada 2018 roku w godz. 15:55-17:15 w Auli im. K. Popiołka odbędzie się wykład prof. Andrei Mario Lavezziego (Università degli Studi di Palermo) pt. „Organized Crime and the Economy”.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy w szczególności studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). Obecność studentów I roku BNiM jest obowiązkowa.