Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Szkolenie antyterrorystyczne dla studentów

8 stycznia 2020 roku (godz. 11:30-13:00) w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się szkolenie antyterrorystyczne dla studentów I i III roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe.

Szkolenie przeprowadzą funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z przedstawicielem Agencji Doradztwa QLMS.

Obecność studentów obowiązkowa.

Pozytywna ocena PKA!

Miło nam poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Nr 881/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2019 r. kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim, prowadzony na pierwszym i drugim stopniu na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Nauk Politycznych) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymał ocenę pozytywną. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Po raz kolejny w MPL Katowice-Pyrzowice!

W ramach współpracy z Placówką Straży Granicznej nasi studenci po raz kolejny wizytowali Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. Wyjazd został zorganizowany w ramach zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy SG.

Studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe 3 grudnia 2019 roku mieli okazję zapoznać się z procedurami kontroli bezpieczeństwa i codziennymi wyzwaniami, które stoją przed pracownikami Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, działającej w strukturze Śląskiego Oddziału SG.

Fotorelacja

Szkolenie z zakresu stalkingu

Możliwości komunikacyjne nowych mediów są wykorzystywane do usprawnienia wielu procesów związanych ze studiowaniem, jednak zdarzają się także przypadki rażących nadużyć. Zagadnienia bezpiecznego korzystania z sieci, jak również praw i obowiązków związanych z poszanowaniem godności osobistej stają się więc kwestią bardzo istotną z perspektywy harmonijnego współistnienia na uczelni studentów, wykładowców i pracowników administracji.

Zachęcamy studentów Wydziału Nauk Społecznych do uczestnictwa  w szkoleniu z zakresu stalkingu, które odbędzie się:

  • 11 grudnia 2019 r. w godz. 9:40 do 13:40 – ul. Bankowa 11, aula im. Kazimierza Popiołka
  • 12 grudnia 2019 r. w godz. 9:40 do 13:40 – ul. Grażyńskiego 53, aula im. prof. Józefa Pietera

Program szkolenia obejmuje:

  • wprowadzenie – czym jest stalking, skala zjawiska, kto należy do grupy ryzyka, profil sprawcy;
  • uporczywe nękanie w polskim kodeksie karnym – formy stalkingu, kiedy nękanie jest uporczywe, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem prywatności i poczuciem zagrożenia;
  • dowody na uporczywe nękanie – na co zwrócić uwagę, jak je gromadzić, co przekazywać policji i prokuraturze, świadkowie;
  • postępowanie ze stalkerem – praktyczne porady dla ofiar;
  • postępowanie przygotowawcze – gdzie zgłosić nękanie, prawa pokrzywdzonych, praktyczne aspekty kontaktów z policją i prokuraturą.

Fotorelacja ze spotkania z płk. Tomaszem Białasem

Wykład „Obrona lokalnej społeczności. Czego terytorials może nauczyć się dzięki konfliktowi zbrojnemu w Afganistanie”, skierowany przede wszystkim do studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia (specjalność: WSM) odbył się 14 listopada 2019 roku. Przeprowadził go płk Tomasz Białas – Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Fotorelacja: facebook.com/pg/BezpieczenstwoNM/photos/?tab=album&album_id=1695112653956417