Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Więcej

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Studenci w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

21 maja studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego byli gośćmi Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), mieszczącego się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uczestnicy wizyty pogłębili swoją wiedzę na temat specyfiki pracy Operatora Numeru Alarmowego, a także zapoznali się z charakterystyką funkcjonowania katowickiego CPR-u, obejmującego województwo śląskie.

Serdecznie dziękujemy nadkomisarzowi Damianowi Rokowi (prowadzącemu przedmiot ,,Zarządzanie Kryzysowe”) oraz pracownikom Centrum za możliwość odbycia zajęć w terenie.

Kariera w mundurze?

Poradnictwu zawodowemu poświęcono kolejną wizytę w areszcie studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Studenci I roku Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Instytutu Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mieli okazję po raz kolejny spotkać się z praktykami – pełniącymi na co dzień służbę za więziennymi murami. Podczas spotkania rozmawiali z Kierownikiem Działu Penitencjarnego, St. Inspektorem ds. Kadr oraz psychologiem Działu Penitencjarnego.

Młodzi ludzie mieli okazje wysłuchać prelekcji poświęconej względom formalnym i warunkom niezbędnym do ubiegania się o wstąpienie w szeregi naszej formacji.

Możliwość konfrontowania posiadanej wiedzy i wyobrażeń ze stanem faktycznym sprzyja podejmowaniu świadomych decyzji i  pomaga młodym ludziom w odpowiednim wyborze przyszłej drogi zawodowej.

Tekst: Izabela Chechelska

Źródło: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/praca%20w%20areszcie

Dyżury mjr. Rafała Segeta

Dyżury mjr. Rafała Segeta w maju i czerwcu:

  • 29.05.2018 r. (wtorek) godz. 17.30 – 18.00
  • 05.06.2018 r. (wtorek) godz. 17.30 – 18.00
  • 18.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.30 – 18.00
  • 25.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.30 – 18.00

Sala: 237 lub 238 lub 239.

V Forum „Europa wobec wyzwań w XXI wieku”

24 maja 2018 r. studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia będą uczestniczyli w V Forum pt. „Europa wobec wyzwań w XXI wieku”, której Organizatorami są Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Biblioteka Galeria Książki oraz Miasto Oświęcim. Wśród znakomitego grona prelegentów należy wymienić m.in. prof. dr hab. Andrzeja Zolla oraz prof. nadzw. dr hab. Monikę Płatek.

Ponadto studenci będą partycypowali w seminarium „Jak odróżnić wiarygodną informację od fake newsa? Czy jest to możliwe?”, jak i wezmą aktywny udział w dyskusji dotyczącej znaczenia prawdy. Opiekę nad wyjazdem sprawują mgr Agnieszka Miarka z Zakładu Stosunków Międzynarodowych oraz mgr Monika Cukier-Syguła.