Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Więcej

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Święto Bankowej

3 października br. od godz. 9:00 do 13:00  na Uniwersytecie Śląskim  (ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice) odbędą się dni otwarte  pt: „Święto Bankowej”.

Zachęcamy do wzięcia udziału uczniów Państwa szkoły, dla których przygotowaliśmy:

  • ciekawe wykłady, z których młodzi ludzie będą mogli czerpać wiedzę, ale także „spróbować” życia studenckiego,
  • gry terenowe,
  • spotkanie z żywą książką.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Rafał Żak, który zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji.

Przygotowaliśmy również  wiele atrakcji towarzyszących, między innymi:

  • porady dietetyka i trenera personalnego,
  • symulator gokarta,
  • wiele różnych konkursów z nagrodami w postaci voucherów (paintball laserowy,  gokarty, siłownia , wesołe miasteczko),
  • strefa relaksu,
  • strefa gastronomiczna.

Harmonogram

Nowy rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne

– Spotkanie z Dyrekcją Instytutu Nauk Politycznych studentów pierwszego roku na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne oraz politologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) odbędzie się 3 października 2019 roku w Auli K. Popiołka o godz. 13.00. Przekazane zostaną wtedy wszystkie informacje dotyczące organizacji studiów. Serdecznie zapraszamy.

– Studenci (oprócz studentów pierwszego roku) rozpoczynają zajęcia 2 października 2019 roku zgodnie z harmonogramem i z Zarządzeniem nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201958_0.pdf).

– 52. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w poniedziałek, 7 października 2019 roku. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w wydarzeniu (http://www.us.edu.pl/52-inauguracja-roku-akademickiego).

Studia niestacjonarne

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych – spotkanie z Dyrekcją Instytutów prowadzących kierunki bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna – obędzie się 5 października 2019 roku o godz. 9.00 w Auli K. Popiołka. Wszystkich studentów pierwszego roku serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informujemy, że zajęcia w tym dniu przewidziane na godz. 8.00 rozpoczną się zgodnie z harmonogramem.

Szkolenie biblioteczne

Informacja dotycząca szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszych roczników – szkolenie biblioteczne

Dr hab. M. Lakomy ponownie uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej!

Dr hab. Miron Lakomy ponownie uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej!

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku dr hab. Miron Lakomy reprezentował Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas konferencji „Terrorism and Social Media”, zorganizowanej przez Cyber Threats Research Centre, Swansea University’s Hillary Rodham Clinton School of Law. W jej trakcie wygłosił referat pt. „Between the ‘camp of falsehood’ and the ‘camp of truth’: exploitation of propaganda devices in the Dabiq online magazine”.

Więcej na temat wydarzenia:
http://terrorismandsocialmedia.com/
https://www.swansea.ac.uk/press-office/latest-news/world-leadingterrorismandsocialmediaexpertsjoinforcesatswanseauniversityconference.php

Studenci w WSzW

28 maja 2019 roku odbyła się wizyta studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach.

W imieniu Szefa WSzW studentów przywitał w Sali Tradycji Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień, ppłk Jacek Zawada. Następnie studenci wysłuchali dwóch wykładów przeprowadzonych przez oficerów Sztabu, poświęconych historii wojskowości w regionie, a także roli i zadaniom realizowanym przez terenowe organy administracji wojskowej, tj. Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz komendy uzupełnień. Przedstawione zostały także w sposób kompleksowy informacje dotyczące możliwości przystąpienia do ochotniczych form służby wojskowej, jak również udziału w szkoleniu przeznaczonym dla studentów – Legii Akademickiej. Jest to program uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie trwa jego II edycja.

Na pamiątkę wizyty w Sztabie studenci otrzymali także materiały i upominki promujące służbę wojskową.
Koordynatorką wizyty studentów w WSzW była dr Justyna Łapaj-Kucharska.