Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Studenci w WSzW

28 maja 2019 roku odbyła się wizyta studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach.

W imieniu Szefa WSzW studentów przywitał w Sali Tradycji Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień, ppłk Jacek Zawada. Następnie studenci wysłuchali dwóch wykładów przeprowadzonych przez oficerów Sztabu, poświęconych historii wojskowości w regionie, a także roli i zadaniom realizowanym przez terenowe organy administracji wojskowej, tj. Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz komendy uzupełnień. Przedstawione zostały także w sposób kompleksowy informacje dotyczące możliwości przystąpienia do ochotniczych form służby wojskowej, jak również udziału w szkoleniu przeznaczonym dla studentów – Legii Akademickiej. Jest to program uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie trwa jego II edycja.

Na pamiątkę wizyty w Sztabie studenci otrzymali także materiały i upominki promujące służbę wojskową.
Koordynatorką wizyty studentów w WSzW była dr Justyna Łapaj-Kucharska.

Dr hab. Miron Lakomy ponownie we Włoszech!

W dniach 22-24 maja 2019 roku dr hab. Miron Lakomy przebywać będzie na wyjeździe naukowym we Florencji. W tym czasie będzie reprezentować Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na konferencji „Russian Active Measures: Yesterday, Today, Tomorrow”, organizowanej przez Robert Schuman Centre for Advanced Studies (European University Institute). Więcej o wydarzeniu: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=156950

Spotkania społeczności kierunku z KZZJK

W dniach 20.05 o godz. 16.00 w sali 147 oraz 23.05 o godz. 16.00 na Auli K. Popiołka odbędą się spotkania społeczności kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, mające na celu zgłoszenie przez studentów uwag względem toku studiów, praktyk, etc. Prosimy o obecność reprezentantów wszystkich roczników BNiM na co najmniej jednym ze spotkań.

Te spotkania nie są związane ze spotkaniem studentów BNiM z PKA w dniu 18.05.

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia BNiM w składzie: dr Tomasz Iwanek, dr Tomasz Okraska, mgr Agnieszka Miarka, Anna Słania.

Z wizytą w 5 Pułku Chemicznym

5 Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach, którego sformowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej zakończono 31 grudnia 2010 roku, to oddział bezpośrednio podporządkowany Dowódcy Generalnemu SZ. W czerwcu 2009 roku kompania likwidacji skażeń 5 Batalionu Chemicznego, podczas ćwiczeń „TOR 09”, uzyskała międzynarodową certyfikację do uczestnictwa w Wielonarodowym Batalionie Obrony przed Bronią Masowego Rażenia XIV Zestawu Sił Odpowiedzi NATO. Żołnierze tej jednostki realizują specjalistyczne przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia. Jako najważniejsze zadania Pułku można wymienić wykrywanie i pobieranie próbek skażeń promieniotwórczych i chemicznych oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń sprzętu i ludzi. W kryzysowych sytuacjach zaangażowane są pododdziału Pułku oraz Chemiczny i Radiacyjny Zespół Awaryjny.

26 kwietnia 2019 roku studenci II roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego (studiów stacjonarnych I stopnia) wybrali się wraz z płk. dr. Włodzimierzem Wątorem do V Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach. Zwiedzanie rozpoczęto od prezentacji dotyczącej funkcjonowania i działalności jednostki. Studenci dowiedzieli się m.in. czym zajmują się żołnierze stacjonujący w tej jednostce oraz jakie są ich zadania. Następnie odbył się pokaz sprzętu i pojazdów bojowych oraz uzbrojenia żołnierzy pułku chemicznego. Studenci mogli z bliska zobaczyć całe wyposażenie, a prezentujący sprzęt żołnierze odpowiadali na wszystkie zadane pytania. Kolejnym punktem była prezentacja systemu Promień, który przeznaczony jest do prowadzenia wymiany informacji o skażeniach, ostrzegania i alarmowania elementów zagrożonych skażeniami oraz prognozowania sytuacji skażeń. Studenci zobaczyli symulację działania programu. Ostatnim punktem było zwiedzanie sali tradycji, poznanie historii pułku, wojsk chemicznych oraz przybliżenie sylwetki patrona – gen. broni Leona Berbeckiego, który od 1933 roku aż do wybuchu wojny pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – organizacji, która pod jego kierownictwem odegrała główną rolę w szkoleniu pilotów rezerwy i w przygotowaniu ludności cywilnej do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej.

Studenci zgodnie stwierdzili, że zwiedzanie Pułku było niezwykle interesujące i pozytywnie wpłynęło na ich pogląd dotyczący sił zbrojnych. Wizyta wzbogaciła ich wiedzę teoretyczną, uzupełniając ją o praktyczne doświadczenia.

Za organizację wizyty dziękujemy płk. dr. Włodzimierzowi Wątorowi.

Notatka: Angelika Mazur

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w areszcie

Współpraca z placówkami oświatowymi – w tym – uczelniami wyższymi – jest ważnym obszarem integracji Służby Więziennej ze społecznością lokalną. Służy ona wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodych ludzi – stojących na progu kariery zawodowej.

Za więziennymi murami

Mysłowicki areszt od lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Przedmiotem współpracy jest zaznajomienie studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe z realiami odbywania kary pozbawienia wolności , specyfiką pełnienia służby, metodami oddziaływań resocjalizacyjnych oraz rolą Służby Więziennej w strukturze bezpieczeństwa Państwa.

Spotkanie teorii z praktyką

Podczas wizyty w areszcie goście mieli okazję zapoznać się z warunkami pełnienia trudnej i wymagającej służby za więziennymi murami. Poza spotkaniem z funkcjonariuszami i możliwością skonfrontowania posiadanej wiedzy teoretycznej  z praktyką – słuchacze zwiedzili mysłowicką jednostkę penitencjarną.

Wizyty studentów i uczniów w jednostkach penitencjarnych wzbogacają wiedzę i proces kształcenia młodych ludzi, uzupełniając wiedzę teoretyczną o obszary praktyki pracy penitencjarnej.

Tekst: Izabela Chechelska
Zdjęcia: Tomasz Janiec
Źródło:https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/uniwersytet%20%C5%9Bl%C4%85ski%20areszt