Zainteresowania

Zainteresowania

"Po skończeniu tych studiów będę mogła pracować w organizacjach rządowych i pozarządowych. To jest to, co mnie interesuje"

Więcej

Praktyka

Praktyka

"Z czystym sumieniem te studia polecam.
Fajni wykładowcy, ćwiczenia w praktyce
i w teorii"

Perspektywy

Perspektywy

"Warto pójść na ten kierunek, jeśli wiążesz swoje plany ze służbą mundurową lub jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem"

Więcej

Założenia kierunku BNiM

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

płk dr Włodzimierz Wątor

Wybrane publikacje:

  • Michailiuk B., Wątor W., Ratownictwo chemiczne w Polsce, Poradnik. Materiał szkoleniowy dla podmiotów zarządzania kryzysowego oraz służb ratowniczych, Warszawa, AON, 2009.
  • Terroryzm broni masowego rażenia i jej proliferacja jako zagrożenia bezpieczeństwa,  Warszawa,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2009.
  • Ratownictwo chemiczne sił zbrojnych jako element wspierający system reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, Zeszyty naukowe Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji trujących i zakaźnych”, s. 56-63.
  • Statystyka poważnych awarii przemysłowych. Co mówią liczby?, Przegląd Pożarniczy nr 2/2011, s. 14 -16.
  • Cywilizacyjne zagrożenia bezpieczeństwa chemicznego,  Przegląd Wojsk Lądowych nr 6/2011, s. 16-21.
  • Współczesne operacje pokojowe jako wyznacznik przemian w Siłach Zbrojnych RP, [w:] Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, red. E. Trela-Mazur, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 147-157.
  • Wzmacnianie potencjału obronnego Polski na podstawie wniosków z konfliktu ukraińskiego, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice, 2015, s. 197-228.

Powrót do strony Projekty naukowe

mgr Monika Szynol

Wybrane publikacje:

  • Polska współpraca na rzecz rozwoju wobec Ukrainy z uwzględnieniem implikacji konfliktu ukraińskiego, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 247-281.
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w polskiej polityce bezpieczeństwa, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014, s. 206-225.
  • Kryzys gospodarczy a zdolność integracyjna Unii Europejskiej – polityczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego, „Studia i analizy europejskie”, 2014, nr 12.

Powrót do strony Projekty naukowe